Guldpriset: allt om guldpriser i Sverige och på världsmarknaden

Diagram spotpriset på guld i SEK

Guldpriset de senaste 60 dagarna mätt i gram och i svenska kronor.

guldpriset

 

Guldpriset 100 Oz i Dollar
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Kilo priset i dollar
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]


Guldpriset
– har varit relativt stabilt den senaste månaden

………………………………………………………………………………………

Analys av guldpriset uppdaterad tisdag  17:e september 2013

Guldpriset har sjunkigt kraftigt under det senaste året med över 26%.

 

 

Kinesiska efterfrågan på guld

Något som fler och fler analytiker sätter fokus på är utvecklingen i Kina som setts som en tillväxtmotor och landet ekonomi ser ut att minska rätt mycket under 2012.  Kinas BNP expanderade under 2011 med 9.2% medan tillväxten i år mellan april och juni var rekordlåga 7.6% enligt de senaste siffrorna vilket beror på minskningar i exporten.

Kina rekordlåga ekonomi påverkar guldpriset tungt eftersom medelklassen i Kina är bland de största köparna av guld i världen tillsammans med indierna samtidigt ser trenden i guldinköpen vara stigande i Kina. World Gold Council att Kina kommer gå om Indien som den största guldmarknaden under året. Under 2011 köpte Indien 933 ton jämfört med Kinas 770 ton och det fjärde kvartalet gjordes större inköp i Kina än i Indien (se bild). Ny rapport om Kinas guld import ökar från tidigt väldigt höga siffror.

Läs mer | WSJ site om Kinas ekonomi

Osäkerheten i världen

VIX-indexet, även kallat skräckindexet eller fear index var under första kvartalet på låga nivåer. Under maj har den stigit mycket beroende på osäkerheten inom euroområdet. I skrivandets stund ligger indexet på 16.74% och under sommarmånaderna har risknivåerna varit stabila. Euroområdet, zombiebanker och valutakrisen ligger som ett mörkt täcke och ingen politiker vill sitta med svarta petter och betala skulder.

 

Iranproblemet har fått mindre fokus och nu pratar vi mer om Syrien
Dagens Industri har en rätt märklig analys av Munkhammar den 23:e februari 2012 att det skulle vara Irankonflikten som påverkat den senaste tidens prisuppgång på guld och det verkar som han gör liknelser med oljepriset. Jag har tidigare twittrat att EU frös guldet från Irans centralbank kring den 23:e januari men det är knappast den stora förklaringen till guldpris uppgången i januari och februari. Iran kan avsätta sitt guld till andra marknader än Europa och USA. Landet har en ekonomi större än Turkiet, och deras svar var att ersätta dollarn i sin oljeexport med Kina, Indien och Japan (artikel Pravda). Att ersätta dollarn med andra valutor har försökt av andra i modern tid och det har inte lyckats speciellt bra tex Khadaffi (guld dinaren) och Saddam Hussein (Euro).Vad som händer med guldpriset handlar mycket om finanspsykologi – som i sin tur handlar om psykologi, ekonomisk politik och masshysteri. 
Att risknivåerna sjunkit beror naturligtvis mycket på finansmarknaderna och tilltron till de finansiella marknaderna. Efter toppmötet i Europa den 9-10:e december 2011 som vid den tidpunkten kallades ett ödesmöte för Euron har vi sett minskade risknivåer från extremt höga nivåer. När risknivåer sjunker brukar även guldpriset sjunka av historiska orsaker – men i det här fallet gjordes även stödköp.

Den svenska kronan anses av flera framstående svenska ekonomer som svagt värderad med tanke på de starka statsfinanserna. Vår älskade valuta har kanske inte så stor roll i världsekonomin och den nämns inte ens när Bloomberg pratar om valuta situationen i världen. Kronan har historiskt när det varit oroligt snabbt sjunkit för att successivt återupphämta sig.

Västvärlden trycker pengar vilket påverkar guldpriset
Från amerikansk sida har det varit mycket publicitet kring den europeiska skuldkrisen trots att man själva har tryckt mängder av dollar och håller räntan nere.

Under december kom ECB med 489 nytryckta miljarder Euro. Spanien och Italien lyckades fylla på sina statskassor med nya lån och börsen steg försiktigt. Nu väntar alla på vad som kommer hända i mars…dels eftersom grekernas obligationer saknar täckning men även de europeiska spelet kring Merkozy pakten. Sedan har vi juli då Eurons räddningsfond ska lanseras – mer kapital ska tillföras där politiska bråk lär dyka upp vem som ska betala…

Italienarna och Portugals President har signalerat att de vill ha QE program i Europa vilket kan bli lättare att genomföra när finanspolitiken samordnas i europa. Många tror att teknokraten och centralbankschefen Mario Draghi kommer att skissa på ett QE-program för att trycka pengar vilket skulle kunna sjösättas i mars.

I tyska der Spiegel var det i början av december artiklar kring eurons sammanbrott. Merkozys räddningsplan slapp rätt mycket kritik även om det varit tveksamma röster i tidningarna från Danmark, Sverige, Finland och Ungern. Irlands centralbank har gått så långt att de undersökt olika möjligheter kring sedelpressar enligt en artikel i Wall Street Journal och även Schweizarna lär vara tveksamma. En engelsk affärsman har gått så långt att han skapat ett pris Wolfson Economic Price för hur eurosamarbetet kan avbrytas.

Stödköpen av krisländerns obligationer kommer att medföra spänningar inom Europa. Tyskarna får allt mer internationell kritik för sin åtstramningspolitik och spänningarna inom euro området är enorma – vilket lär öka om tyskarna skulle tvingas finansiera skuldländernas statsskulder. Scenariot att Tyskarna får mer politiskt inflytande i exempelvis Grekland och Italien är även det ett osannolikt scenario. Samtidigt kommer tung kritik kring bankerna i Europa och euron som fundament från Joshua Rosner och hur det kommer påverka amerikanska skattebetalare. Vi får väl se planen verkar vara att rädda Grekland till varje pris och vi får väl se om Grekland kommer orka hålla ut i Eurosamarbetet trots svag konkurrenskraft. Alternativet skulle kunna vara att det dyker upp drachmer och pesetas på sikt…

Hur påverkar valutakriget och skuldkrisen guldpriset – några datum som har påverkat guldpriset under det senaste året

Guldpriset har historiskt sett hackat fler agånger. Fredagen den 23:e september 2011 sjönk guldpriset till 16.645 dollar och vid den tidpunkten hade guldpriset nästan gått ner med 9% under en vecka vilket är den största nedgången under de tre senaste åren. På fyra dagar föll guldet såpass mycket så att man är tvingad att gå tillbaka 28 år till till februari 1983 för att hitta liknande siffror för den ädla metallen. Efter dett har guldpriset stabiliserat sig.

Politiska möten  har påverkat guldpriset flera gånger
Guldpriset steg sedan under oktober och priset stabiliserade sig. En faktor som satte press på guldet var det ekonomiska mötet i Washington helgen den 24:e oktober. Många trodde mötet skulle ge resultat och de europeiska börskurserna ökade rejält några dagar efteråt. Osäkerheten minskade något efter mötet men låg på väldigt höga nivåer hela september och början av oktober.

Under senare delen av september 2011 tappade guldet mycket i relation till dollarn vilket var en effekt av misstron mot den andra stora valutan euron. Om man ser på PTAX (Dollarn och den Brasilianska Realen) så har det varit dramatisk i tex september. Kineserna har sagt att de vill ha sin valuta Yuanen konvertibel på internationella marknader 2015. I tidningen Economist ställer de den retoriska frågan ifall den kinesiska Yuanen kommer bli ny reservvaluta inom 10 år.

Prognoser kring guldet på medellång sikt
Rekommendationer att investera i guld har under hösten kommit från många olika investmentbanker som JP Morgan och Goldman & Sachs. 12 månaders prognosen från Goldman den 8:e augusti pekade mot 1,860 dollar. Den 12:e december 2012 uppdaterade Goldman sin prognos med att guldet bedöms vara fortsatt stöttat och nå 1930 dollar per uns om ett år. Nuvarande prognos (september 2103) från Goldman är att guldpriset kommer falla till 2014 och de utesluter inte nivåer under den magiska nivån på 1000 dollar per troy.

David Rosenberg, tidigare chefsekonom på Merrill Lynch och numera chefsekonom på Guskin Sheff har kanske gått längst kring den positiva prisutvecklingen för guldet och uttalar sig om guldpriser på 3000 dollar.

Skiftet från aktier till guld

Vi har inte sett en bestående lösning på skuldkrisen och guldet borde vara dyrt så länge skuldkriserna pågår, dvs i sådär en 10-20 år till.

Om man ser på de största aktierna i USA S&P 500 som är ett aktieindex med över 500 stora börsnoterade aktiebolag går det att se nedgången i aktier tydligare ifall man räknar i guld. När man ser på indexet så stod det på 0.75 i slutet av mars 2009 och 0.65 den 8:e augusti.  Källa.

Kritik mot höga guldpriser

Samtidigt finns det kritiska röster när guldpriset låg på höga nivåer och som varnade för de risker som finns. Den 26:e november publicerades en  tekniska analys kring guldet som gav signaler om lägre priser.

Osäkerheten och guldpriset
Osäkerheten har under september legat på mycket höga nivåer och det sk VIX-index (skräckindexet) påverkar guldpriset. Den mörka måndagens skräckindex i augusti toppade VIX-indexet då det låg på 48. Vi får väl se hur den amerikanska politiken påverkar osäkerheten och den amerikanska finanspolitiken under det närmaste året. Räntan ska hållas låg ända till 2013 har Bernanke sagt. Sedelpressarna och olika QE kommer gissningsvis går varma i Eurozonen och Amerika. Den amerikanska inrikespolitiken kommer framöver handla om smutsiga kampanjer inför nästa val och den politiska polariseringen är stor mellan Tea party rörelsen och Occupy Wall Street-rörelsen.

Bakgrund till guldpriset

Guld handlas på olika råvarubörser som Comex metall divisionen på New York Mercantile Exchange (Nymex). Men det finns även andra intressanta börser som i Brasilien Bovespa BM & F som handlar på mindre nivåer  (där sätts priserna i den brasilianska valutan Real). Läs den brasilianska guldkursen på 250 gram här.

Utbud och efterfrågan på guld

Vanligtvis när man försöker analysera marknadspriset ser man på dynamiken på utbudet och efterfrågan i branschen. I guldbranschen finns det en livlig diskussion om efterfrågan från centralbanker, SPDR Gold Shares  och fonder som handlar med ETF.

Det kan finnas olika motiv att investera i guld många investerare väljer guldet som en hedge för att säkra upp mot andra investeringar. I många andra länder förutom Sverige (har varje medborgare en viss procent av sina tillgångar i guld – sparande ligger skyhögt över svenskarna). Det har säkert att göra med att vi inte varit i krig och har varit förskonade av katastrofer – då allt försvinner och man måste ge sig av på sekunden….

Faktorer som påverkar att guldpriset stiger

 • Den största efterfrågan på guldet är inom smyckesindustrin följt av industrin och tänder. Den starka efterfrågan kommer från Kina som dessutom har en växande medelklass som kommer att efterfråga guld och tillväxten i Kina beräknas vara 8.5% under 2012 (2011 mellan 9.1 och 9.3).
  För några år sedan var det förbjudet att äga guld i Kina.
 • Den svajiga globala ekonomin med låga räntor. När räntorna går ner brukar guldpriset stiga och världsekonomin lär ha låga räntor åtminstone till 2014.
 • Oro för statsfinanser inom G7 länderna och PIIGS länderna
 • Det finanspolitiska läget inom EU
 • Den politisk instabila situationen i USA mellan de politiska blocken
 • Centralbanker som trycker pengar vilket leder till inflation
 • Centralbanker som investerar i guld som hedge mot fia-valutorna
 • Stark efterfrågan från Indien som dessutom har en växande medelklass
 • Minskat förtroende för olika FIAT-valutor
 • Minskad produktion av guld i USA, Sydafrika, Kanada och Australien
 • USA:s BNP siffror exlusive lagerjusteringar är väldigt låga trots stimulanspaket

Läs artikeln här Personligen tror jag att ovanstående faktorer tyder på att trenden för guldet kommer fortsatt att vara högt vilket innebär att mineralföretag, guld och ädel-metaller troligtvis kommer att fortsätta att öka i priser.

Faktorer som påverkar att guldpriset sjunker

 • Lagstiftning som exempelvis kräver mindre pappersguld innebär att guldpriset på kort sikt sjunker
 • Politiska beslut – ofta har förväntningarna varit höga inför större ekonomiska toppmöten
 • Ändrade konsumentbeteenden exempelvis om priset blir alltför dyrt kommer konsumenter välja annat material
 • Minskad efterfrågan eller utförsäljningar från centralbanker
 • Ökad produktion i länder som Brasilien, Ryssland, Kina och Sydamerika (dvs BASIC-länder)
 • Minskad risk

Om guldpriset och värdet på guld:

 • Om guldpriset för smycken: Guldpriset för ett guldsmycke är baserat på vikt, hur många karat och det underliggande världsmarknadspriset för guld. Det finns olika typer av guld och de kan ha olika grader av karat. Läs mer om skillnaderna mellan vitt guld och rött guld.
 • Hur sätts världsmarknadspriset på guld? Olika centralbankers efterfrågan, dollarpriset och inflationen i världens valutor ger stöd för guldpriset. Budgetunderskott har blivit vanligt i många länder och man har låtit sedelpressarna gått varma vilket inneburit att investare istället har letat sig till råvaror.
 • Läs mer om guldstatistik från World Gold Council.

Sälja guld

Om du snabbt vill sälja skrotguld finns det flera aktörer. När du vill sälja skrotguld får du vanligtvis beställa ett paket och sedan får du som säljare en sk säkerhetspåse, avtal och ett förbetalt rekommenderat brev dit du skickar guldet. För att sälja guld på det här sättet så måste företagen ha polistillstånd så ifall du är osäker kan du vända dig till polisen och fråga om tillståndet.
Guldpriset på skrotguld varierar men ligger på 217 kr/gram hos www.smsguld.se. Hemsida

Guldpriset